Τα δικαιώματά μας

 

  Το βιβλίο που συνέθεσαν και μελοποίησαν στα πλαίσια του οικολογικού προγράμματος οι μαθητής του Α2 κατά το σχολικό έτος 2010-11.

  Τίτλος: "Τα δικαιώματά μας"

 

Τάξη: Α2'
Σχ. Έτος: 2010-11
Υπεύθυνη Εκπαιδευτικός: Καλαντζή Σοφία