Καλές ψηφιακές πρακτικές στο Δημοτικό Σχολείο

  Οι ψηφιακές πρακτικές που πραγματοποιήθηκαν στο σχολείο μας, στο μάθημα των ΤΠΕ και στο πλαίσιο 2 etwinning προγραμμάτων που αφορούσαν τη χρήση νέων τεχνολογιών και Web 2.0 εργαλείων στην τάξη, έλαβαν μνεία ειδικού ενδιαφέροντος στα πλαίσια της ανοικτής πρόσκλησης υποβολής καινοτομικών πρωτοβουλιών νέων και καλών πρακτικών για την αξιοποίηση των διαδικτυακών εργαλείων και κοινοτήτων στον τομέα της εκπαίδευσης και της δια βίου μάθησης.

  mathisi2.0Η αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε από τη δράση Μάθηση 2.0 plus - Καινοτομικές πρωτοβουλίες νέων και καλές πρακτικές για την αξιοποίηση των Διαδικτυακών Εργαλείων και Κοινοτήτων στον τομέα της Εκπαίδευσης και της Δια Βίου Μάθησης, με χρηματοδότηση από το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης Εθνική Υπηρεσία και τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος "Νέα Γενιά σε Δράση" της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

  Στην ενότητα "Καλές Πρακτικές" (http://mathisi20.gr/pages/practices) και στις σελίδες 5 και 73 του αντίστοιχου εγγράφου μπορείτε να δείτε μια συνοπτική περιγραφή των πρακτικών του σχολείου μας που διακρίθηκαν, ενώ αναλυτικότερη περιγραφή θα βρείτε εδώ.