Ωράριο Μαθημάτων

 ΩΡΑ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

 07.00 – 07.15

 15΄

 Υποδοχή μαθητών

 07.15 – 08.00

 45΄

 Πρωινή προαιρετική ζώνη

 08.00 – 08.15

 15΄

 Υποδοχή μαθητών

 08.15 – 09:40 

 90'

 1η διδακτική περίοδος

 09:40 – 10:00

 20΄

 Διάλειμμα

 10:00 – 11:30 

 90'

 2η διδακτική περίοδος

 11:30 – 11:45

15΄

Διάλειμμα

 11:45 – 12:25

40΄

5η διδακτική ώρα

 12:25 – 12:35

10΄

Διάλειμμα

 12.35 – 13:15

40΄

6η διδακτική ώρα

 (Λήξη υποχρεωτικού προγράμματος)

     

 13:15 – 13:20

 5΄

Μετάβαση μαθητών Ολοημέρου στην αίθουσα σίτισης

 13:20 – 14:00

40΄

Σίτιση

 14:00 – 14:15

15΄

Διάλειμμα

 14:15 – 15:00

45΄

2η ώρα Ολοημέρου Προγράμματος-Μελέτη Προετοιμασία

 15:00 – 15:15

15΄

Διάλειμμα

 15:15 – 16:00

45΄

3η ώρα Ολοημέρου Προγράμματος

(Λήξη ολοήμερου προγράμματος)